Tilbage
Skovboskolen
Stemmeprocent: 84,6%
 
Q
Frie Grønne
Valgsted
Valgsted
Stemmer
%
FV19 %
Afv.
Skovboskolen
Skovboskolen
18
0,8
-