Tilbage
Skovbrynet Skole
Stemmeprocent: 76,2%
 
V
Venstre
Valgsted
Valgsted
Stemmer
%
FV19 %
Afv.
Skovbrynet Skole
Skovbrynet Skole
217
10,0
17,0
-7,0